Ste tu
Home > Spravodajstvo > NOVÉ CHODNÍKY V PARKU

NOVÉ CHODNÍKY V PARKU

Začiatkom augusta 2018 mesto ukončilo obnovu chodníkov v historickom Mestskom parku v Trebišove, na ktorú vláda SR vyčlenila finančné prostriedky vo výške 150.000 eur na svojom ostatnom výjazdovom zasadnutí v meste Trebišov.

Práce začali frézovaním starého asfaltového povrchu chodníka v časti od objektu bývalej Športovej haly. Chodníkové komunikácie, ktoré podliehali rekonštrukcii, boli rozdelené do 9 trás. Vo vytýčených opravovaných úsekoch sa postupne vykonávalo frézovanie asfaltového krytu, umiestnenie lôžka pod obrubníky alebo krajníky, vyberanie starých a poškodených obrubníkov, spevnenie podkladu a osadenie nových betónových obrubníkov, vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou a nakoniec položenie nového asfaltu.

Rozsiahlou obnovou frekventovaných chodníkových častí v parku mesto výrazne zlepšilo podmienky pre všetkých Trebišovčanov, návštevníkov parku, vrátane rekreačných športovcov – bežcov, in-line korčuliarov, cyklistov, ako aj zdravotne postihnutých občanov, ktorí využívajú tento areál na aktívny aj pasívny oddych.

Zdroj: Mesto Trebišov

Top