Ste tu
Home > Spravodajstvo > NIE, CHODEC NEMÁ ABSOLÚTNU PREDNOSŤ!

NIE, CHODEC NEMÁ ABSOLÚTNU PREDNOSŤ!

V poslednom čase sa aj na trebišovských stalo niekoľko dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli chodci. A áno stali sa na vyznačených priechodoch pre chodcov. Je však potrebné si uvedomiť, že priechod pre chodcov nie je pre chodca absolútnou zónou bezpečia a nie, chodec nemá na priechode pre chodcov absolútnu prednosť a rovnako tak mu priechod pre chodcov nezaručuje nesmrteľnosť a ani ochranu pred zraneniami.

Aj chodci sú účastníkmi cestnej premávky a platia pre nich pravidlá, je na škodu veci, že chodci žijúc v presvedčení, že ak na prechod cez cestu chcú použit priechod pre chodcov patrí im absolútna prednosť a vodič je povinný bez výhrad zastaviť. Nie je to tak. Pravidlá tak prevodičov, ako aj pre chodcov a iných účastníkov cestnej premávky upravuje zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. Regule pre chodcov ako prechádzať cez cestu upravuje zákon v paragrafe 53.

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.
 
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. 
 
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
 
Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
 

Keďže v uplynulých dňoch, aj napriek rôznym aktivitám Policajného zboru preventívneho charakteru, došlo k nárastu počtu dopravných nehôd, ktorých účastníkmi boli chodci, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vydal príkaz o vyčlenení maximálneho počtu policajtov útvarov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. V snahe znížiť dopravnú nehodovosť a jej následky, a ochrániť čo najviac ľudských životov, môžete v týchto dňoch stretnúť v rôznych mestách a obciach Košického kraja množstvo príslušníkov Policajného zboru, ktorí nielen na priechodoch pre chodcov, ale aj na miestach, kde je predpoklad zvýšenej koncentrácie chodcov, najmä za zníženej viditeľnosti, zdôrazňujú význam nosenia reflexných prvkov na oblečení a apelujú na nemotorových účastníkov cestnej premávky, aby si chránili to najcennejšie, čo majú – vlastný život.

Príslušníci útvarov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v preventívnych aktivitách smerujúcich k zníženiu nehodovosti na cestách, ale i zvyšovaniu povedomia o dôležitosti dodržiavania pravidiel cestnej premávky a nutnosti používania reflexných prvkov na oblečení v čase zníženej viditeľnosti, nepoľavia ani v najbližšom období. Aj z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, charakteristických pre toto ročné obdobie, ktorými sú dážď a mrholenie, hmla, skoré stmievanie a znížená viditeľnosť, sa policajti zamerajú na dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom, ale i dodržiavanie povinností chodcov voči vodičom, hlavne v časoch dopravnej špičky, a svoju pozornosť sústredia na priechody pre chodcov v blízkosti škôl, nemocníc, železničných a autobusových staníc, kostolov, cintorínov a nákupných centier, prioritne na miestach častého výskytu chodcov aj mimo zastavaných častí obcí bez funkčného verejného osvetlenia.

Top