Ste tu
Home > Spravodajstvo > <i class="fa fa-camera"></i> Nemocnica v Kráľovskom Chlmci má nové prístroje

Nemocnica v Kráľovskom Chlmci má nové prístroje

Dňa 27.3.2015 o 13:00 pri príležitosti ukončenia projektu HUSK /1101/1.4.1/0043 s názvom “Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia” usporiadala Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec záverečnú konferenciu.


Celý tento projekt, ktorý mal dopomôcť jednak zlepšiť spoluprácu medzi nemocničnými inštitúciami zo Slovenska a Maďarska a vylepšiť kvalitu ponúkaných služieb vďaka novým prístrojom sa zrealizoval v rámci Programu cezhraničnej spolupráce s nemocnicou “Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet” z mesta Edelény v Maďarsku, ktorá je vedúcim partnerom projektu a nemocnica v Kráľovskom Chlmci vystupuje ako cezhraničný partner.


11090558_926711690683338_678735234_o

O financovanie projektu sa v najväčšej miere postaral nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške 80,75%. Vo výške 14,25 % z celkových oprávneých nákladov sa prispelo aj zo štátneho rozpočtu SR cez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zvyšných 5% je tvorených vlastným spolufinancovaním.

Riaditeľka nemocnice Ing. Klára Hencelová

Nové zdravotnícke prístroje v celkovej hodnote 268 248,- Eur nepochybne zvýšia kvalitu zdravotnej starostlivosti. Medzi modernejšie prístroje, ktoré sa vďaka tomuto projektu podarilo zabezpečiť patria gastroenterologické pracovisko vrátane dezinfektora, anesteziologický prístroj s odparovačom, ventilátor pre riadené dýchanie, operačný stôl s 5-segmentovou operačnou doskou, dvojramenná operačná lampa, AED defibrilátory a pôrodný stôl.

K zlepšeniu spolupráce medzi nemocnicami by mal dopomôcť najmä fakt, že zdravotnícke prístroje budú slúžiť nie len pre občanov mesta Kráľovský Chlmec a širšieho okolia, ale aj pre občanov mimo hraníc SR. Tak sa zabezpečí fungovanie spolupráce aj po ukončení projektu. Podľa slov riaditeľky by nemocnica v Kráľovskom Chlmci rada podobné projekty realizovala aj v budúcnosti, k čomu by sa prirátala obnova nemocnice samotnej a revitalizácia okolia.

anesteziologický prístroj s odparovačom
anesteziologický prístroj s odparovačom
gastroenterologické pracovisko
gastroenterologické pracovisko
operačná lampa
operačná lampa
ventilátor pre riadené dýchanie
ventilátor pre riadené dýchanie


Top