Ste tu
Home > Spravodajstvo > NABÍJACIA STANICA NA ELEKTROMOBILY V TREBIŠOVE

NABÍJACIA STANICA NA ELEKTROMOBILY V TREBIŠOVE

Elektromobily sú bezpochyby hudbou budúcnosti. Neustále počúvame o ich výnimočnej šetrnosti voči životnému prostrediu a ich postupné udomácňovanie sa na slovenskom automobilovom trhu len podčiarkuje ich rýchly vývoj. Jednu z verejných nabíjacích staníc pre takéto automobily máme aj v Trebišove.


Nabíjacia stanica funguje od júna 2014

Nabíjacia stanica je v prevádzke od júna 2014. Otvorilo ju mesto Trebišov v spolupráci so Slovenskými elektrárňami. Trebišovská nabíjacia stanica bola zároveň prvou podobnou stanicou v zemplínskom regióne.


Moderná technológia so zrýchleným nabíjaním, ktorú stanica využíva, zabezpečí plné nabitie vozidla v intervale 2-4 hodiny. Pýtali sme sa, aké boli hlavné dôvody, ktoré nasmerovali bývalé vedenie mesta k 20% spoluúčasti pri financovaní tohto projektu. 

Ekologické cítenie

„Mesto Trebišov sa za bývalého vedenia rozhodlo vybudovať nabíjaciu stanicu pre elektromobily hlavne z dôvodu ekologického cítenia a smerovania, hoci je paradoxom, že členovia bývalého vedenia mesta pred rokmi bojovali proti vybudovaniu tepelnej elektrárne v meste. Nebojovali však proti elektrickej energii ako takej, ale hlavnými dôvodmi bolo umiestnenie obrovskej uhoľnej elektrárne na severnom okraji mesta a značne negatívny vplyv na životné prostredie,“ informoval Ľ. Princík.

Význam rastie

V prvých mesiacoch prevádzky bola nabíjacia stanica využívaná minimálne. Podľa informácií bývalého vedenia mesta ju v začiatkoch využívalo len málo majiteľov elektromobilov, aj to šlo väčšinou o vodičov zo západu Slovenska. Okrem nich však bola stanica využívaná na dobíjanie elektromobilov vypožičaných pre mestský úrad.

Súčasnosť je iná. Stanica naberá na svojom význame a využíva ju čoraz viac ľudí. K ekologickej forme dopravy sa medzičasom priklonilo viacero miestnych inštitúcií aj samotní obyvatelia okresu. Na význame jej podľa môjho názoru pridáva aj fakt, že v súčasnosti predstavuje jednu z mála staníc nachádzajúcich sa východne od Košíc.

Zhrnutie

Ak by sme to mali zhrnúť, v konečnom dôsledku bolo podporenie projektu na výstavbu tejto stanice správnym krokom. Dôvodov je niekoľko. Prvým podľa nášho názoru je zvýšená motivácia o zaobstaranie si takýchto vozidiel v hraniciach nášho regiónu. Myslíme si, že povedomie o úspornosti elektromobilov by sa dalo zvýšiť spoločenskými diskusiami.

Druhá strana odkrýva, aj keď možno minimálny, ale prílev potencionálnych zákazníkov na územie trebišovského kraja v oblasti cestovného ruchu. Pretože podľa nás, ak človek zo západu vlastniaci elektromobil uvidí, že jemu vyhovujúca stanica existuje aj v Trebišove, môže ho to podnieť k návšteve nášho okresu a bude mať tak možnosť spoznať krásne prírodné i historické pamiatky charakteristické pre tento región.

Čo si o problematike elektromobilov a elektrických nabíjacích staníc myslíš ty?


FOTO: TVN


Top