Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátu

Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátu

Zdieľaj tento článok

20.1.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo spravodlivosti SR mrzí, že výzvy na zachovávanie princípov právneho štátu sa, až na výnimky, neobjavovali v časoch, keď boli tieto princípy pošliapavané, čo sa teraz odkrýva pri mnohých kauzách.


Rezort tak reaguje na výzvu „proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu“, ktorú podpísalo 140 sudcov, advokátov, akademikov a ďalších príslušníkov právnických profesií.


Zákaz pre ústavný súd

Ministerstvo dodalo, že sa vždy usiluje o otvorenú komunikáciu a návrhy, s ktorými prichádza aj otvorene a verejne prezentuje.

Agentúre SITA poskytol stanovisko rezortu spravodlivosti Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva.

Schválením reformy justície parlament podľa signatárov výzvy zakázal Ústavnému súdu SR preskúmavať súlad ústavných zákonov s materiálnym jadrom ústavy, a to bez náležitej odbornej diskusie.

„Túto právomoc ústavný súd nemal v ústave upravenú ani pred prijatím ústavného zákona v oblasti justície. Z ústavy ju v jednom prípade problematicky vyvodil, čo kritizovali aj sudcovia a sudkyne, ktorí podali odlišné stanoviská. Tvrdili aj to, že ústavný súd skúmaním súladu ústavy s ústavou, prekročil svoje právomoci,“ vysvetľuje v odpovedi na výzvu ministerstvo spravodlivosti.

Inštitút väzby

Ako dodali, existuje diskusia o tom, kto má byť posledným ochrancom ústavy pred ústavodarcom a prijatá novela vybrala, že posledným ochrancom je aktívna občianska spoločnosť.

Signatári vo výzve tiež upozorňovali na „zneužívanie inštitútu väzby na vytváranie nátlaku na obvineného s cieľom získať jeho priznanie, či spoluprácu pri odhaľovaní inej trestnej činnosti“.

Dodali, že je potrebné urýchlene zosúladiť podmienky väzby s európskymi štandardami.

„V rámci tohto roka máme v legislatívnom pláne otvoriť Trestný poriadok, súčasťou ktorého je aj väzba. Samozrejme, v tejto súvislosti sme pripravení sa rozprávať o podmienkach väzby ako aj o dostatočnosti súvisiacej právnej úpravy, a to aj v nadväznosti na odporúčania Výboru proti mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu,“ komentovalo ministerstvo.

Imunita sudcov

Dodali však, že väzbu považujú za nevyhnutý inštitút v rámci trestného konania a dôvody väzby, teda kolúznej, preventívnej a útekovej sú nastavené dobre.

Podľa výzvy je neprípustne, aby sa súčasná vládna moc zbavovala sudcov za ich rozhodnutia rozhodovacej imunity, ohrozuje sa tak nezávislosť súdnictva, a to aj v kombinácii s trestným činom ohýbania práva.

„Tak široko koncipovaná imunita sudcov, ako bola upravená u nás, nebola zakotvená v ústave žiadneho členského štátu Európskej únie (EÚ). Ako dôvod tejto kritiky zároveň vnímame aj nepochopenie toho, že za právny názor nebude nikto stíhaný, a to iba s výnimkou, ak by došlo k trestnému činu,“ pokračovalo ministerstvo v reakcii.

Podľa rezortu išlo pri zavedení trestného činu ohýbania práva o to, aby rozhodovacia imunita sudcov nemohla pokrývať zneužitie práva. Skutková podstata nepostihuje konanie založené na právnom názore.

Viacero nesprávnych tvrdení

Výzva ďalej upozorňuje na to, že k schválenej reforme justície malo výhrady aj predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE).

Ministerstvo mrzí, že pred vydaním stanoviska nebolo rezortu umožnené CCJE podrobnejšie vysvetliť rozsah a kontext novely.

„Po prečítaní tohto stanoviska sme ostali, žiaľ, prekvapení a znepokojení výskytom viacerých nesprávnych tvrdení o reforme justície uskutočnených a uskutočňovaných v ostatných týždňoch v našom ústavnom poriadku. Nie sú nám známe dôvody, prečo v čase vydania stanoviska nemalo byro CCJE aktuálne informácie o obsahu reformy justície,“ uviedol rezort.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) podľa ministerstva pozvala člena CCJE za SR na osobné stretnutie, na ktorom stanovisko rady prediskutovali.

Nezávislosť advokácie

Podľa ministerstva množstvo zmien, ktoré priniesli, vyhovuje odporúčaniam napríklad Benátskej komisie a veria, že jasnejšie ukážu, že nejdú takpovediac „poľskou ani maďarskou cestou“.

Vo výzve sa tiež píše o snahe pripraviť advokáciu na Slovensku o jej nezávislosť. Signatári tak reagujú najmä na možnosť, že by disciplinárne konania v prípade advokátov riešil novozaložený Najvyšší správny súd SR.

Ministerstvo týmto obavám nerozumie, pretože o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR ešte ani nezačalo rokovať.

Viac k témam: právny štát, reforma justície
Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvo reaguje na výzvu ľudí z oblasti práva na zachovávanie princípov právneho štátu © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdieľaj tento článok

Top