Ste tu
Home > Spravodajstvo > Mestský úrad bude najbližšie dva týždne uzatvorený

Mestský úrad bude najbližšie dva týždne uzatvorený

Trebišov/ Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie bude Mestský úrad v Trebišove od 22. 02. 2021 (pondelok) až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ. Oznam sa dnes objavil na oficiálnej facbookovej stránke mesta Trebišov Dobré správy z Trebišova.


Po piatkovom testovaní 31 pozítivnych

Mesto Trebišov na základe výskytu pozitívnych prípadov aj priamo na mestskom úrade iniciovalo v  spolupráci s miestnym RÚVZ testovanie vlastných zamestnancov presnejšími PCR testami, pričom po piatkovom testovaní ostalo pozitívnych 31 zamestancov z celkového počtu 187. Ako nás infomovala hovorkyňa mesta, ďalší zamestnanci absolvujú testovanie v najbližších dňoch. 


Anonym oznámil nútenú prítomnosť na pracovisku, mesto obvinenia odmieta

Aj v našej redakcii pristál email od anonymného pisateľa, ktorý informuje, že zamestnanci mesta museli do práce chodiť napriek pozitivite a že pozitívnych je až 90% zamestnancov mesta.  Na sitáciu sme sa pýtali priamo na meste.

„Minulý týždeň sme zaznamenali dva alebo tri prípady na finančnom oddelení. Vzhľadom na to, že jedna z kolegýň zostala týždeň predtým v karanténe, keďže išlo o bezprostredné pracovné kontakty, boli zástupcovia tohto oddelenia PCR otestovaní. Keďže nám takto pribudli ďalší dvaja infikovaní, tak som po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove zabezpečil otestovanie všetkých zamestnancov úradu PCR testami,“  informoval tvojtrebisov.sk primátor mesta PhDr. Marek Čižmár (pozn. nezávislý). Tvrdenie o 90% percentách pozitívnych zamestnancov je nepravdivé a štatisticky skôr kopíruje celoslovenské čísla, dodáva prímátor.

Mestský úrad Trebišov
Mestský úrad Trebišov

Mesto Trebišov celkovo zamestnáva 187 zamestnancov ( do tohto počtu nie sú zarataní pracovníci mestských organizácií), pričom v súčasnej dobe má karanténu nariadenú 31 zamestnancov. Je potrebné  poznamenať, že  zamestnancami  mesta nie sú len úradníci, ale taktiež pracovníci, ktorí vykonávajú prácu v teréne ( stavebná skupina, terénna sociálna práca, opatrovateľská služba, technickí pracovníci a pod.)

Mesto Trebišov po 8. februári nariadilo zamestnancom vykonávať prácu na pracovisku z dôvodu, že vybavovať požiadavky občanov na mesto nie je možné z domu, nakoľko zamestnanci z domu nemajú prístup do registratúrnych a iných systémov mesta, nemajú prístup k spisom a na dôvažok sa obyvatelia mesta, aj napriek vyhlásenému núdzovému stavu denno denne v desiatkách až stovkách prípadov dožadujú poskytnutia služieb  fyzicky na mestskom úrade. Je potrebné si uvedomiť, že mesto Trebišov má bez mála 24 000 obyvateľov a takmer 4000 kompetencií, pričom v rámci zdieľaných špecializovaných úradov poskytuje služby ďalším takmer 40 obciam v okrese.  Mesto taktiež v ostatných týždňoch zabezpečovalo plošné testovanie obyvateľstva, a to po stránke personálnej  aj materiálnej.

Mesto ako zamestnávateľ zamestnancom nariadilo prísne dodržiavanie hygienických opatrení a prísne dodržiavanie karanténnych opatrení. Zamestnávateľ zamestnancom nariadil vyhýbanie sa fyzickému kontaktu na pracovisku, pravidelné dezinfikovanie priestorov a vylúčil verejnosť z návštev priamo na úrade. Zamestnanci stránky vybavovali len vo vestibule úradu, pričom od klientov vyžadovali preukázanie sa negatívnym testom.

Mesto svojim zamestnancom niekoľkokrát prízvukovalo, aby aj v prípade, kedy majú negatívny test ale pociťujú príznaky ochorenia, ostali v domácej izolácii.

Nie je pravdou, že do zamestnania chodili zamestnanci, ktorí mali nariadené karanténne opatrenie alebo nebodaj pozitívny výsledok. Mesto Trebišov v ostatných týždňoch na pravidelnej 7 dňovej báze vo svojej réžii testovalo svojich zamestnancov antigénovými testami, aby vylúčilo riziko nákazy na pracovisku. Mesto Trebišov je taktiež na dennej báze v kontakte s miestnym RÚVZ a epidemiologickú situáciu na pracovisku s ním konzultuje.

Aj napriek dnešnému ohláseniu, že mestský úrad je pre verejnosť uzatvorený, sa od skorého rána obyvatelia mesta dožadujú poskytovania služieb, ktoré nie je možné vybaviť z domova zamestnancov, ide o rôzne potvrdenia, povolenia, ohlásenia, oznámenia, žiadosti, stavebné povolenia, žiadosti o kolaudácie, o doručovanie pošty pre tých, ktorý majú trvalý pobyt na adrese mesta, o ohlasovanie pobytov,  sobášov, narodí, úmrtí a pod., dodáva hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová.

 

Úrad ostane zatvorený

Podľa informácií bude mestský úrad najbližších 14 dní uzatvorený a vzhľadom k tomu, že sa aktuálne zamestnanci na svojich pracoviskách nenachádzajú, je pravdepodobné, že nebude možné vybaviť úradné záležitosti v režime v akom boli obyvatelia doteraz zvyknutí. Obyvateľom odporúčame, aby návštevu úradu najmenej o dva týždne odložili.

Zamestanci do práce nútení neboli

Zamestnancom vraj zakázali home office. Všetci museli chodiť do práce, dokonca aj ľudia, ktorí boli v karanténe. Zostať doma mohli len tí, ktorí mali nejaké príznaky Covid-19. Teraz je z toho problém, lebo až 90 percent zamestnancov je po PCR testoch nakazených. A, samozrejme, nikto neprijme zodpovednosť, uvádza sa v anonyme.

„To nie je pravda. Zabezpečovanie práce z domu prebiehalo v súlade s nariadeniami. Bohužiaľ sme však mali na finančnom oddelení neodkladnú činnosť, ktorá súvisí s daňami a rozhodnutiami. Podobné to bolo aj na matrike. Práve toto sú oddelenia, kde sa objavili prípady infikovaných. Postupne sa však agenda, ktorú nie je možné vybavovať z domova zamestnanca, nabaľovala. Preto sme  po 8. februári pristúpili k nariadeniu práce priamo na pracovisku, aby bol zabezpečný chod mesta a služby pre obyvateľov. V žiadnom prípade však do práce nechodili zamestanci, ktorým bola nariadená karanténa alebo mali pozítivny výsledok na koronavírus. Žiadnemu zo zamestnancov, ktorí boli v karanténe alebo im bolo detekované ochorenie COVID 19, alebo v minulosti akékoľvek iné ochorenie v spojení s práceneschopnosťou nebola nariadená prítomnosť na pracovisku”,  hovorí primátor mesta Marek Čižmár.

Informácia od anonymného pisateľa sa aj tejto časti ukázala ako nepravdivá.


Top