Ste tu
Home > Spravodajstvo > Mesto zavádza participatívny rozpočet

Mesto zavádza participatívny rozpočet

Mesto Trebišov zaviedlo v tomto roku participatívny rozpočet. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili jeho pravidlá. Participatívny rozpočet umožní obyvateľom mesta aktívne sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní určitej časti financií mesta. Prostredníctvom neho Trebišovčania rozhodnú, na aké aktivity a záujmy – tzv. občianske projekty bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci tohto kalendárneho roka.  

 

Trebišovčania môžu vyjadriť svoje nápady, návrhy projektov, konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k skvalitneniu života v meste. Opatrenie môže mať charakter jednoduchého zásahu do verejného priestoru, alebo môže zohľadniť nové kultúrne, športové, spoločenské, sociálne podujatia a aktivity, či služby pre obyvateľov.

Harmonogram jednotlivých etáp participatívneho rozpočtu
mesta Trebišov na rok 2019

I.verejné stretnutie, predmetom ktorého bude:

  • kreovanie participatívnych komunít,
  • prezentácia všetkých nápadov/neformálnych návrhov projektov, prirodzeným spôsobom sa formujúcich do participatívnych komunít,
  • určenie harmonogramu a počtu stretnutí jednotlivých participatívnych komunít.

15.5.2019 – Podanie finálneho návrhu projektov elektronicky dostupného na www.trebisov.hlasobcanov.sk (stránka bude plne funkčná začiatkom apríla 2019) alebo poštou na adresu: Mesto Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov alebo v podateľni MsÚ Trebišov.

18.5. – 7.6.2019 – Formálna a obsahová kontrola návrhov projektov zamestnancami MsÚ.

10.6. – 14.6.2019

II. verejné stretnutie, predmetom ktorého bude:

  • predstavenie jednotlivých návrhov projektov širokej verejnosti,
  • diskusia o jednotlivých návrhoch projektov.

17.6. –  28.6.2019 – Elektronické hlasovanie občanov mesta Trebišov o návrhoch projektov – všetky realizovateľné projekty budú zverejnené na stránke www.trebisov.hlasobcanov.sk. Detailné postupy elektronického hlasovania a iné dôležité informácie týkajúce sa participatívneho rozpočtu budú zverejnené na stránke mesta v sekcii „Hlas občanov“.

1.7. – 4.7.2019 – Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov hlasovania.

júl – december 2019 – Realizácia víťazných projektov.

december 2019 – Vyhodnotenie zrealizovaných projektov.

 

Top