Ste tu
Home > Spravodajstvo > MESTO ZAKÚPI ELEKTROMOBIL PRE POTREBY MESTSKEJ POLÍCIE

MESTO ZAKÚPI ELEKTROMOBIL PRE POTREBY MESTSKEJ POLÍCIE

Mestu Trebišov ako jednému z mála miest  bola schválená žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu projektu „Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove“. Výzvu, na ktorú mesto reagovalo, vyhlásil Environmentálny fond.


Na základe úspešného projektu a získanej dotácie vo výške 30.000 EUR Mesto Trebišov plánuje obstarať elektromobil pre potreby mestskej polície. Príslušníci útvaru mestskej polície najazdia s jedným automobilom priemerne 3 000 km za mesiac. Práve na základe počtu najazdených kilometrov bol elektromobil pre mestskú políciu vybraný, a to z dôvodu zníženia znečistenia ovzdušia škodlivými emisiami z výfukových plynov, ale aj pre výraznú úsporu pohonných látok.


Ilustračné foto

Reálny dojazd na jedno nabitie je nad 200 km, čo postačuje pre potreby mestskej polície. Nabíjacia stanica pre elektromobily je v Trebišove priamo dostupná pred budovou mestského úradu. Elektromobil je však  možné nabiť aj cez klasickú zásuvku.

Výška získanej dotácie z Environmentálneho fondu je 30.000 EUR. Mesto sa bude spolupodieľať na financovaní z vlastných zdrojov predpokladanou sumou max. do 10.000 EUR.

Ilustračné foto

Zdroj: Mesto Trebišov


Top