Ste tu
Home > Spravodajstvo > MESTO PREVERÍ TECHNICKÝ STAV POSYPOVÝCH VOZIDIEL

MESTO PREVERÍ TECHNICKÝ STAV POSYPOVÝCH VOZIDIEL

V posledných dňoch bol v uliciach mesta Trebišov potrebný posyp vozovky a priľahlých chodníkov. Pracovníci Technických služieb mesta Trebišov na túto činnosť používajú posypové vozidlá. Na sociálnych sieťach sa však začali množiť informácie o tom, že dané vozidlá znečisťujú naše mesto.


Obyvatelia mesta znepokojení zo znečistenia

Obyvatelia mesta vyjadrili znepokojenie zo znečistenia mesta, ktoré bolo počas posypu ulíc badateľné. Napríklad na ulici Československej armády, kde na kraji vozovky ostávali takéto škvrny. Jedným z možných činiteľov, ktoré mohli vozovku znečistiť, sú samotné vozidlá vykonávajúce posyp a odstraňovanie snehu.


foto1 foto2

Mesto Trebišov v reakcii na náš podnet potvrdilo, že posypujúce vozidlá už nie sú najnovšie, na druhej strane sa však vyjadrilo, že spomínané znečistenie nemusia spôsobovať len inkriminované vozidlá. “Mechanizmy, ktoré sa používajú na údržbu ciest a chodníkov slúžia adekvátne svojmu účelu, i keď  samotné vozidlá už nie sú najnovšie. To, či sú škvrny na okrajoch ciest spôsobené vozidlami vykonávajúcimi posyp, nie je potvrdené. Počas dňa prechádzajú spomínanou ulicou aj iné motorové vozidlá, ktoré môžu byť  príčinou Vami monitorovaných škvŕn.  Mesto Trebišov ďakuje za oznámenie podnetu.  Na základe upozornenia Vašej redakcie, Technické služby mesta Trebišov uskutočnia kontrolu možného úniku znečisťujúcej látky z mechanizmov,” informovala Martina Kužmová, referentka pre styk s médiami.

Ďalším problémom sú znečistené chodníky 

Ďalším problémom, ktorý v poslednom čase trápi obyvateľov mesta sú znečistené chodníky. Mesto poskytlo vyjadrenie i k tejto problematike: “Okrem zamestnancov Technických služieb  mesta Trebišov sa o dočisťovanie chodníkov, vrátane chodníkov na ulici Čsl. armády, starajú aj pracovníci Mestského aktivačného strediska.  Ubezpečujeme Vás, že i v ďalších dňoch budú čistiace práce v uliciach mesta pokračovať,” dokončila Kužmová.


Foto: FB, Majka Paulovič Princík


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top