Ste tu
Home > Médiá > Fotoreport > <i class="fa fa-camera" aria-hidden="true"></i> LOGOS 2016 – VÝSTAVA GASTRONÓMIE, OBCHODU A SLUŽIEB

LOGOS 2016 – VÝSTAVA GASTRONÓMIE, OBCHODU A SLUŽIEB

Pod týmto názvom sa na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove konalo zaujímavé podujatie zamerané najmä na zážitkovú formu výučby a prezentáciu pracovných činností a zručností študentov. 


LOGOS priniesol aj súťaže

Na výstave LOGOS 2016 prebiehala aj súťaž medzi jednotlivými triedami o najlepšiu prezentáciu odboru. Do súťaže sa zapojilo 19 tímov, ktoré si konkurovali najmä kulinárskymi špecialitami ako napríklad kotlíkový guľáš, grilované a flambované špeciality, palacinky,  skvelé jednohubky, sushi, ľahké ovocné a zeleninové šaláty a rôzne druhy osviežujúcich miešaných nápojov. Niektoré tímy okrem spomínaných chuťoviek ponúkali aj služby v rámci svojho odboru. Išlo najmä o relaxačné a wellness služby, kontrola a oprava automobilov, jazda v športovom špeciáli, prezentácia tokajského regiónu a mnohé ďalšie. Študenti boli motivovaní k zodpovednému prístupu a skvelým výkonom najmä hodnotnými cenami, ktoré venoval do súťaže naša škola. Veľký boj bol najmä o prvé miesto a teda celodenný pobyt v aquaparku pre všetkých členov tímu. Hodnotiaca komisia kládla dôraz najmä na rozsah a kvalitu prevedených aktivít počas podujatia, kreatívnosť a estetiku, správne vyjadrovanie, komunikatívnosť študentov.


LOGOS vzbudil záujem u učiteľov

Sme radi, že podujatie prilákalo mnohých návštevníkov, ktorí prechádzali okolo školy a zlákalo ich jednak pozvanie šarmantných členov organizačného tímu a samozrejme vôňa pripravovaných a hotových jedál.

Teší nás, že prostredníctvom realizovaného podujatia sme vzbudili veľký záujem učiteľov odborných predmetov vytvoriť priestor pre zážitkové vyučovanie. Moderný spôsob výučby pomocou zážitkov a vlastných objavov, nápadov a riešení vo významnej miere zaujal študentov. Tí aktívne a zodpovedne pristupovali k plneniu naplánovaných aktivít, na hodinách často diskutovali o problémoch, prijímali dôležité rozhodnutia v rámci propagácie a realizácie pracovných činnosti. Hodiny, na ktorých sa podujatie pripravovalo ako aj jeho samotná realizácia, tak boli oveľa viac prínosné pre študentov z hľadiska ich aktívneho zapájania do činností ako aj pre učiteľov z hľadiska potreby zmeniť a zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu.

Organizátorov podujatia veľmi potešilo pozitívne vnímanie potreby spájania získaných vedomostí s praxou a zapojenia študentov do činností súvisiacich s reálnou praxou, do činností v rámci konkrétneho pracovného zaradenia po skončení štúdia. Po takto nádherne strávenom dni plnom zážitkov z rôznych oblastí môžeme zhodnotiť, že výstava gastronómie, obchodu a služieb bola úspešná a už teraz sa tešíme na LOGOS 2017.


Text & Foto: CSOŠ sv. Jozafáta


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top