Ste tu
Home > Ekonomika > Lidl, Kaufland, Tesco a Billa odmietajú, že by sa vyhýbali plateniu daní na Slovensku

Lidl, Kaufland, Tesco a Billa odmietajú, že by sa vyhýbali plateniu daní na Slovensku

Zdieľaj tento článok

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Štyri najväčšie obchodné reťazce pôsobiace v oblasti predaja potravín na Slovensku (Billa, Kaufland, Tesco a Lidl) dosiahli spolu na Slovensku v minulom obchodnom roku výnosy v hodnote približne 4,2 miliardy eur. Z toho približne 261 miliónov eur tvoril ich čistý spoločný zisk.


V minulom roku tieto reťazce spolu minuli na transakcie so spriaznenými osobami na nákup tovarov a služieb spolu približne 480 miliónov eur. Informoval o tom webový portál nasvidiek.sk.


Veľké obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku sa však zásadne ohradzujú voči tvrdeniam, že sa vyhýbajú slovenskému daňovému systému. Poukazujú pritom na verejne dostupné účtovné závierky pravidelne auditované nezávislými audítorskými spoločnosťami.

Súlad s platnou legislatívou

Audity potvrdzujú ich súlad s platnou legislatívou. Uviedli to vo svojej reakcii pre webový portál nasvidiek.sk jednotliví zástupcovia obchodných reťazcov. Reťazce tak reagovali na výroky Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) zo začiatku novembra, či analytika Vladimíra Bačišina.

„Agropotravinárska vertikála farmár-spracovateľ-obchod je nevyvážená, charakteristická nečestnými praktikami reťazcov, zneužívaním ich enormnej ekonomickej sily, nerovnomerným prerozdelením marže a prostredníctvom cenového diktátu reťazcov vytváraním tlaku na znižovanie kvality alebo likvidáciu lokálnych výrobcov resp. tradičných slovenských značiek,“ uviedla AZZZ SR vo svojom stanovisku.

AZZZ SR považuje za neakceptovateľné, ak sú na slovenskom trhu zámerne vyššími maržami reťazcov diskriminované domáce potraviny a ak sú nariadením z materskej krajiny reťazca uprednostňovaní tamojší dodávatelia na úkor slovenských.

„Nie je vylúčené, že za vysokými obchodnými prirážkami zahraničných reťazcov na Slovensku môže byť ich snaha vyvážať zisky do svojich materských krajín i napriek tamojšiemu vyššiemu daňovému zaťaženiu,“ pokračovala AZZZ SR.

Ministerstvo financií nereagovalo

Kriticky sa k transakciám so spriaznenými osobami vyjadril aj analytik Comenius Analytica Vladimír Bačišin.

„Materská firma jedného z obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku si účtuje náklady na marketing, poistenie a personálne náklady z dcérskej firmy. Transferuje, alebo, ľudovo povedané, odlieva tým časť ziskov zo slovenskej dcérskej firmy. Vyplýva to z jej výročnej správy,“ konštatoval Bačišin.

AZZZ SR v rámci aktuálnej verejnej diskusie navrhla ešte na začiatku novembra Ministerstvu financií SR, aby v snahe o čistotu podnikateľského prostredia prostredníctvom finančnej správy preskúmalo opodstatnenosť a obhájiteľnosť nákladových položiek zahraničných obchodných reťazcov, u ktorých je dôvodné podozrenie zo znižovania daňovej povinnosti a transferu kapitálu.

Agentúra SITA o reakciu na túto výzvu požiadala rezort financií, ktorý však nereagoval.

Billa netoleruje nelegálne správanie

Obchodný reťazec BILLA v reakcii na výroky potvrdil, že ich materská spoločnosť poskytuje alebo centrálne obstaráva viaceré služby pre svoje dcérske spoločnosti, vrátane slovenskej Billy, no súvisieť to má s efektivitou a dodržiavaním stanovených štandardov služieb.

Spoločnosť podľa výročnej správy v roku 2017 dosiahla výnosy vo výške 550 mil. eur a čistý zisk 6,68 miliónov eur. Transakcie so spriaznenými osobami na nákup tovarov a služieb predstavovali vlani 29,5 milióna eur.

„V spoločnosti BILLA netolerujeme nelegálne a neetické správanie, dennodenný biznis robíme zodpovedne a v súlade so zákonmi. Transparentné správanie potvrdzujú aj pravidelne zverejňované správy od renomovanej nezávislej audítorskej firmy. Pri kontrolách zo strany štátu poskytujeme maximálnu súčinnosť,“ ozrejmila hovorkyňa BILLA Slovensko Kvetoslava Kirchnerová.

Lidl zverejňuje údaje

Spoločnosť Lidl SR uviedla, že všetky svoje daňové povinnosti si dôsledne plní na Slovensku. V plnej miere poskytuje súčinnosť štátnym kontrolným orgánom a v zmysle platnej legislatívy zverejňuje údaje o svojom hospodárení, ktoré sú overované nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Podľa poslednej závierky za rok 2017 Lidl vykázal výnosy v hodnote 1,15 miliardy eur a zisk 110,5 milióna eur. Transakcie so sesterskými firmami činili 120 mil. eur a s materskou spoločnosťou 1,75 mil. eur.

„Dôrazne odmietame akékoľvek obviňovanie z odvádzania ziskov do zahraničia. Za posledné uzatvorené účtovné obdobie, obchodný rok 2017 (marec 2017 – február 2018) sme na dani z príjmov do štátneho rozpočtu odviedli viac ako 22 miliónov eur. Skutočnosť, že si naše povinnosti plníme príkladne, opakovane potvrdil aj štát, od Finančného riaditeľstva SR sme už trikrát získali ocenenie Merkúr pre najlepších platiteľov dane z príjmu,“ uviedol vedúci úseku komunikácie spoločnosti Lidl SR Tomáš Bezák.

Kaufland zdaňuje zisk na Slovensku

Kaufland Slovensko je podľa svojich slov v súlade so slovenskou legislatívou daňovo transparentná, pričom daň z príjmov riadne platia na Slovensku jej spoločníci, takže celý zisk má byť podľa spoločnosti zdanený na Slovensku. Obchodný reťazec zároveň uviedol, že obstarávanie služieb cez centrálu spoločnosti je v nadnárodných firmách úplne bežnou praxou.

Kaufland mal vlani výnosy na úrovni 1,07 mld. eur a zisk v hodnote 49,5 mil. eur. Medzi obchodnými transakciami so spriaznenými osobami vykázal Kaufland v závierke spolu približne 145,5 mil. eur.

„Spoločnosť Kaufland odmieta vyjadrenia, že by sa mohla vyhýbať plateniu daní na Slovensku. Zároveň má verejne dostupné účtovné závierky pravidelne auditované nezávislou audítorskou spoločnosťou, ktoré potvrdzujú jej súlad s platnou legislatívou. V nadnárodných spoločnostiach je bežnou praxou obstarávanie rôznych služieb centrálne. Takéto centrálne či skupinové obstarávanie služieb potrebných pre chod podniku je efektívnejšie, ako obstarávanie týchto služieb individuálne, čo znižuje náklady a zvyšuje zisk zdaňovaný na Slovensku. Zároveň materská spoločnosť definuje a stará sa o dodržiavanie a udržovanie určitých štandardov v rámci celej podnikateľskej skupiny,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia Langová.

Špekulácie odmieta aj Tesco

Spoločnosť TESCO STORES SR, rovnako ako jej konkurenti, odmieta akékoľvek špekulácie a podozrenia ohľadom nekalých daňových či iných finančných transferov naprieč jej dcérskou a materskou firmou.

Tesco na Slovensku vlani dosiahlo výnosy vo výške 1,45 miliardy eur a čistý zisk bol vo výške 93,9 milióna eur. Transakcie so spriaznenými osobami tvorili 131,5 mil. eur pre dcérske spoločnosti a 51 mil. eur pre ostatné takéto firmy.

„Na slovenskom trhu máme verejne dostupné účtovné uzávierky, sme kontrolovaní štátnymi orgánmi, prechádzame pravidelnými auditmi a plníme všetky svoje daňové a legislatívne povinnosti ako akciová spoločnosť,“ vysvetlila PR manažérka spoločnosti TESCO STORES SR Lucia Poláčeková.

Viac k témam: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, dane, Ministerstvo financií SR, Vladimír Bačišin
Zdroj: Webnoviny.sk – Lidl, Kaufland, Tesco a Billa odmietajú, že by sa vyhýbali plateniu daní na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdieľaj tento článok

Top