Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Lex corona už platí. Oplatí sa pauza v splácaní úveru?

Lex corona už platí. Oplatí sa pauza v splácaní úveru?

24.4.2020 (Webnoviny.sk) – Takzvaný lex corona, ktorý upravuje možnosť odkladu splátok úverov, je oficiálne v platnosti. Využiť ho môžu klienti, ktorým pandémia zasiahla do príjmov, takže majú – alebo môžu mať – problém splácať svoje dlhy. Či však ísť hneď do odkladu splátok, si treba dobre premyslieť. Klient ho totiž aj v ideálnom prípade preplatí. Na otázky o lex corona odpovedá odborník na financie Michal Ďuriš, partner spoločnosti Umbrella Group:


Kto môže žiadať o odklad a na ako dlho?

Odklad splátok platí pre jednotlivcov, ktorí splácajú hypotekárny alebo spotrebný úver, ale aj pre klientov nebankoviek a finančného lízingu. Netýka sa kontokorentných úverov a kreditných kariet. Nárok na odklad (okrem lízingu) majú aj živnostníci a malí a strední podnikatelia, ktorí zamestnávajú do 250 ľudí.


Splátky úverov v banke sa dajú odložiť najviac o 9 mesiacov. Dĺžku odkladu si klient zvolí pri podávaní žiadosti. V prípade nebankových úverov je lehota kratšia – odklad sa dá vybaviť na tri mesiace, ale s možnosťou predĺženia o ďalšie tri.

Komu sa odklad oplatí?

Odborník na financie Michal Ďuriš odporúča: “Žiadosť o odklad si dôkladne premyslite. Zmysel má pre klientov, ktorí sa môžu spoľahnúť len na malú finančnú rezervu, znížil sa im príjem alebo s ním nemôžu v najbližšej budúcnosti na sto percent počítať.”

Ak však ide o klienta, ktorý príjem stále má, prípadne má odloženú aj primeranú rezervu, odklad nepotrebuje. “Prípadne oň môže požiadať aj neskôr – ak sa dostane do problémov,” dodal Michal Ďuriš.

Ako funguje “prestávka” v splátkach?

Systém je nastavený tak, že banky budú odklad schvaľovať automaticky a bez poplatku klientom, ktorí oň požiadajú. “Banka nemôže klientovu žiadosť zamietnuť. Výnimkou sú len tri prípady,” vysvetľuje odborník na osobné financie.  

V prvom prípade so schválením odkladu nemôžu počítať klienti, ktorí meškali so splácaním úverov už pred pandémiou. So žiadosťou o odklad neuspeje ani klient, ktorý pri konkrétnom úvere meškal so splátkou viac ako 30 dní pred podaním žiadosti.

Druhou skupinou klientov, ktorej banka odklad nemusí schváliť, sú tí dlžníci, ktorí meškali ku koncu februára 2020 so splátkou iného úveru v danej banke, a to vo výške aspoň 100 eur.

A treťou skupinou sú ľudia, ktorí sú v omeškaní vyše 90 dní po termíne splatnosti pri akomkoľvek inom úvere – napríklad pri lízingu, v inej banke alebo finančnej inštitúcii.

Presné informácie o podmienkach odkladu splátok úverov zverejnili banky aj nebankové spoločnosti v uplynulých dňoch na svojich webových stránkach. Žiadosti už začali prijímať.

Prioritne by sa žiadosti mali podávať elektronicky – cez internetbanking, mobil banking alebo mailom. Žiadosti možno podávať aj v pobočkách bánk.

Odrazí sa odklad na ratingu klienta?

V prospech dlžníka je pravidlo, že dohodnutý odklad možno kedykoľvek odvolať. Ak sa finančná kondícia klienta zlepší, splátky môže začať platiť hneď nasledujúci mesiac.

Výhodou odkladu podľa nedávno prijatého lex corona by malo byť, že by nemal mať vplyv na budúci rating klienta. “Nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka,” spresnil Michal Ďuriš.

Dlžník má možnosť dohodnúť sa s bankou aj individuálne na znížení splátok, napríklad v prípade, že nespĺňa podmienky na ich odklad podľa nového zákona. V takomto prípade však musí počítať s tým, že jeho úverový rating utrpí: získať úver v budúcnosti bude pre neho ťažšie. Alebo ho získa s menej výhodnými podmienkami.

Hoci splátky odložené pre pandemickú krízu nebudú mať vplyv na povesť dlžníka, nedá sa s istotou vylúčiť, že ho banka nebude viesť vo svojom internom zozname nespoľahlivých klientov. “V každom prípade však banka nebude môcť uviesť odklad splátok ako oficiálny dôvod zamietnutia úveru,” pripomína Michal Ďuriš.

Aké sú nevýhody odkladu?

Po ukončení odkladu čakajú dlžníka vyššie splátky. V “nových” splátkach “po prestávke” bude započítaný aj úrok, ktorý bude nabiehať aj v období, keď nebude úver splácaný. Fixácia úroku sa počas odkladu nezmení, plynie bez ohľadu naň.

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok banka alebo nebankovka rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok bez predĺženia splatnosti úveru. Možnosťou je aj predĺžiť dobu splácania úveru. Každá banka alebo nebankovka to má v podmienkach uvedené rôzne. Pred rozhodnutím o odklade splátok úveru odporúčam, aby sa klienti poradili so svojím finančným poradcom či sprostredkovateľom, ktorý im vypočíta presné náklady odkladu,” uzavrel Michal Ďuriš.

Treba tiež počítať s tým, že odklad splátok sa netýka poistenia úveru. Ako ho bude klient platiť počas odkladu, je na jeho dohode s bankou.

PRÍKLAD: Koľko preplatíte, ak si urobíte prestávku v splátkach?

Výhodnosť odkladu splátok si ukážeme na modelovom prípade hypoúveru vo výške 100 000 EUR s úrokom 1,2 % pri FIX5 a so splatnosťou 30 rokov. K odkladu dochádza v tomto prípade po prvom roku splácania, odklad splátok je dohodnutý na 9 mesiacov.

Ak by klient po 9 mesiacoch doplatil úver mimoriadnou splátkou, jeho dodatočný náklad na úrokoch by bol približne 10 EUR. Splátka po 21. mesiaci by stúpla zanedbateľne – z pôvodných 330,91 EUR na 330,94 EUR.
Ak by klient nevyplatil odložené splátky jednou mimoriadnou splátkou, zvýšila by sa mu splátka na 341,31 EUR. Do konca fixácie by tento úver preplatil o 120 EUR.
Ak by mimoriadnu splátku nevyplatil ani do konca splatnosti úveru a úroková sadzba by počas celého obdobia splácania zostala zachovaná (čo však nie je reálne), preplatil by úver pre odloženie splátok na deväť mesiacov o cca 600 EUR.

Informačný servis

Viac k témam: lex corona, odklad splátok, PR, Umbrella Group
Zdroj: Webnoviny.sk – Lex corona už platí. Oplatí sa pauza v splácaní úveru? © SITA Všetky práva vyhradené.


Top