Ste tu
Home > Spravodajstvo > FOTO/VIDEO: Mesto získalo nový elektromobil

FOTO/VIDEO: Mesto získalo nový elektromobil

Mesto Trebišov zakúpilo elektromobil pre účely Mestskej polície Trebišov.  Jeho oficiálne prevzatie do užívania sa uskutočnilo v piatok 11.1.2019 o 11.00 h na parkovisku pred budovou mestského úradu z rúk podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu MUDr. Richarda RAŠIHO za účasti poslanca NR SR Ing. Róberta PUCIHO a primátora mesta Trebišov PhDr. Marka ČIŽMÁRA.

Mestu Trebišov bola ešte v roku 2018 schválená žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu projektu „Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove“.  Výzvu, na ktorú mesto reagovalo, vyhlásil Environmentálny fond. Na základe úspešného projektu a získanej dotácie vo výške 30.000 eur mesto Trebišov obstaralo elektromobil pre potreby mestskej polície.

Príslušníci útvaru mestskej polície najazdia s jedným automobilom priemerne 3 000 km za mesiac. Práve na základe počtu najazdených kilometrov bol elektromobil pre mestskú políciu vybraný, a to z dôvodu zníženia znečistenia ovzdušia škodlivými emisiami z výfukových plynov, ale aj pre výraznú úsporu pohonných látok. Nabíjacia stanica pre elektromobily je v Trebišove priamo dostupná pred budovou mestského úradu.

Výška získanej dotácie z Environmentálneho fondu bola 30.000 EUR. Mesto sa spolupodieľalo na financovaní sumou 9.799,00 EUR.

 

Zdroj: Mesto Trebišov

Top