Ste tu
Home > Kultúra > ETNOLOGIČKA KATARÍNA NÁDASKÁ V TREBIŠOVSKEJ KNIŽNICI

ETNOLOGIČKA KATARÍNA NÁDASKÁ V TREBIŠOVSKEJ KNIŽNICI

Októbrový program v knižnici

Slovensko je veľmi  pekná krajina, ktorá je geograficky bohato členená, dejinami poznačená a tak na každom jej kúsku sa nachádzajú iné zvyky a iné tradície, aj keď niektoré sú zvláštne a ich význam je hrôzostrašný. Naša najznámejšia etnologička Katarína Nádaská, pozná veľmi dobre všetky slovenské zvyky a tradície. Jej bohaté skúsenosti a vedomosti, ktorými sa nezaprie, keď rozpráva v televízií či rozhlase, poznáme azda všetci. Dalo by sa povedať, že má odpovede na všetky otázky a  slovenskú minulosť, ľudovú kultúru, tradície a zvyky má v malíčku.

O kolobehu života od narodenia až po smrť bude táto výnimočná žena Katarína NÁDASKÁ rozprávať v Zemplínskej knižnici v Trebišove vo štvrtok 31. mája 2018 o 16:30 h.

Dr. Katarína Nádaská, PhD. vyštudovala etnológiu, históriu a religionistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje v samospráve, kde sa venuje historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu.Je autorkou 90 vedeckých štúdií, vyše 100 popularizačných článkov a spoluautorkou 8 regionálnych monografií a série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie.
Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje náboženskej etnológii, etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu, dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve.

„Okrem trpezlivého štúdia v archívoch a knižniciach je práca v teréne pre mňa najúžasnejšia. Ideálne je, keď sa s určitým časovým odstupom vraciam na rovnaké miesta. Pri výskume ľudovej mágie som sa snažila niekoľko mesiacov, ba až rokov žiť s domácimi, aby si na mňa zvykli a nebrali ma ako cudzí element. Pokiaľ chcem mať hodnotné výsledky, musím sa pohybovať v teréne čo najdlhšie. Nie vždy sa to podarí, ale vždy je dôležitá úcta k ľuďom, s ktorými sa rozprávam.

Top