Ste tu
Home > Spravodajstvo > SITUÁCIA V OBCI DVORIANKY POKRAČUJE, OBJAVILO SA VŠAK RIEŠENIE

SITUÁCIA V OBCI DVORIANKY POKRAČUJE, OBJAVILO SA VŠAK RIEŠENIE

Zdieľaj tento článok

Už azda každý z trebišovského okresu pozná nezávideniahodnú situáciu obyvateľov obce Dvorianky, ktorých dlhé roky trápia kamióny, ktoré si to cez ich obec rúbu rýchlo, hlava-nehlava. Rozhodol som sa na túto problematiku pozrieť bližšie a to z toho dôvodu, že prednedávnom sa na internete zobrazila správa informujúca o používaní fotoradarov v susedných krajinách, ktoré problémy s rýchlosťou kamiónov v obciach úspešne vyriešili.


Občanov to trápi už roky

Môj prvý krok bol taký, že som oslovil predsedu petičného výboru v Dvoriankach, Jána Vitkoviča a požiadal ho o vyjadrenie sa k už dávno diskutovanej problematike. Čo si myslí o zavedení fotoradarov?


“Fotoradary v obci Dvorianky sú kľúčovým riešením na spomalenie medzinárodnej kamiónovej dopravy v obci. V obci je nutné spomaliť kamiónovú dopravu, pretože tieto kamióny ničia naše zdravie a majetok, ako aj je ohrozená bezpečnosť v obci vo všeobecnosti. V obci dlhodobo dochádza k poškodzovaniu zdravia obyvateľov hlukom a otrasy z prejazdov kamiónov zase ničia naše rodinné domy.”

Nie je to prvýkrát, čo sa obyvatelia obce Dvorianky snažia zamedziť prejazdu kamiónov cez ich obec. Už v lete minulého roka zorganizovali protest, počas ktorého nepúšťali ďalej kamióny tým, že sústavne prechádzali cez priechod pre chodcov.

Vitkovič pokračuje: “Vodiči dlhodobo nedodržujú maximálne predpísané rýchlosti, čo je potvrdené priamo dopravným
prieskumom ešte z roku 2015, ktorý zrealizovala Slovenská správa ciest.” Špeciálny radar meral 24 hodín denne rýchlosť
vozidiel a to až dva týždne bez prestávky. Výsledkom bolo, že až 99% vozidiel nedodržiava predpísanú rýchlosť 40km/h.
Informácie z oficiálneho merania hovoria jasnou rečou:

Smer Vranov Hriadky
Smer Vranov -> Hriadky
Smer Hriadky -> Vranov
Smer Hriadky -> Vranov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo dopravy je rovnakého názoru

“Podľa názoru Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR aktuálne je potrebné v záujme znižovania hlukovej záťaže
obyvateľov obce Dvorianky na Hlavnej ulici (ako aj priamo v rodinnom dome č. 126) zamerať sa na predovšetkým na
dostupné organizačné opatrenie ovplyvňujúce zníženie hluku, a to predovšetkým sledovanie dodržiavania maximálnej
povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky pri vjazde a prejazde obcou a prijatie urýchleného riešenia, ktoré
zabezpečí, aby účastníci cestnej dopravy boli v sledovanom úseku cesty 1/79 nútení dodržiavať maximálnu povolenú
rýchlosť. Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR však nemá v danej veci kompetencie konať.”

Ján Vitkovič si myslí, že ak môžu merať fotoradary rýchlosť vozidiel v Maďarsku a Poľsku, môžu to a mali by to robiť aj u nás na Slovensku. Dodáva, že situácia je taká, že zahraničné kamióny to, čo stratia dodržiavaním rýchlosti v Maďarsku a Poľsku, tak to dobehnú 90km/h po našich dedinách na Slovensku. Ja osobne si myslím, že zavedenie podobných fotoradarov by nie len Dvoriankam, ale viacerým slovenským obciam prospelo. Ja však na tento problém môžem len upozorniť.


Video: Denník N

Zdieľaj tento článok

Top