Ste tu
Home > Spravodajstvo > DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA V TREBIŠOVE

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA V TREBIŠOVE

Mesto Trebišov vytvorí žiakom a širokej verejnosti priestor na dobrovoľnícke činnosti pri príležitosti septembrového Týždňa dobrovoľníctva. V Trebišove bol na tento účel určený štvrtok 29. september 2016, počas ktorého sa deti z materských škôl, žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a verejnosť zapoja do hromadných aktivít.


Dobrovoľníci sa podujali zveľadiť verejné priestranstvo Trebišova.  


Organizátormi Dňa dobrovoľníctva v Trebišove je Mesto Trebišov – oddelenie školstva, Mestské aktivačné stredisko, Správa CHKO Latorica Trebišov a ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov.

Počas akcie dobrovoľne zaangažovaní ľudia upravia priestor v mestskom parku, v okolí rieky Trnávka a zrevitalizujú verejné priestranstvá v meste.

Dobrovoľnícke aktivity budú prebiehať 29.9.2016 (štvrtok) v čase od 9.00 h – 13.00 h

  • úprava okolia rieky Trnávka /zber odpadkov/,
  • revitalizácia mestského parku /hrabanie, čistenie…/,
  • obnova Ul. M. R. Štefánika v úseku od Cukrárne Hasan po budovu KaSS /hrabanie, čistenie/
  • úprava sídliska MIER /zber drobného odpadu/,
  • upratovanie v rómskej osade.

Organizátori vytvorili v tomto roku jednorazovú dobrovoľnícku príležitosť, avšak ktorýkoľvek dobrovoľník, keď chce vykonať činnosť vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár a v prospech niekoho alebo niečoho, môže so skrášľovaním mesta pokračovať.

Všetkých občanov mesta pozývame zapojiť sa do týchto činností a pomôcť tak spoločne propagovať dobrú myšlienku.

kalendar_september16


Tlačová správa Mesta Trebišov

 


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top