Ste tu
Home > Kultúra > ČO SÚ TO TIE INTERVENCIE?

ČO SÚ TO TIE INTERVENCIE?

Intervencie

Podujatie Intervencie 2016 je 5. ročník sympózia, ktorého hlavným cieľom je kreatívnym spôsobom pracovať s verejným priestorom. Primárnou snahou podujatia, ale nie je estetizovať alebo skrášľovať urbánny priestor.

Projekt občianskeho aktivizmu

V tomto prípade umenie a výtvarná tvorba je nástrojom skúmania povahy verejného priestoru, jeho kvalít, špecifík, daností a možností. Do istej miery je to projekt občianskeho aktivizmu, uzurpácie si práva zaujať verejný priestor, na ktorý majú všetci občania nespochybniteľný nárok.

Intervencie sú teda niečo ako výtvarné laboratórium, ktoré by malo poskytnúť priestor pre slobodnú tvorbu vo svojom koncepte zameranú na konkrétne problémy mesta, vzťahu verejné-súkromné priestranstvá, postavenie umelecký chartefaktov vo verejnom priestore, využívanie verejného priestoru obyvateľmi, ich návyky vo vzťahu k verejnému priestoru, budovám a pod.

Hlavnou témou je komunikácia

Hlavnou témou pre rok 2016 je KOMUNIKÁCIA, v zmysle fyzickom (cesty, cestičky, chodníky, inžinierske a dátové siete), ale aj v zmysle prenosu informácie medzi ľuďmi, medzi priestorom a človekom a naopak. Okrem prezentácie súčasného umenia tak podujatie poukazuje na niektoré problémové momenty súčasnej spoločnosti a jazykom výtvarného umenia upriamuje pozornosť na konkrétne nedostatky vo verejnom priestore.

Tento rok sa počas sympózia predstavia šiesti výtvarný umelci. Michal Murín patrí k renomovaným intermediálnym autorom strednej generácie. Ďalej sú to autori mladšej generácie Zora Varcholová a Hana Hutníková.

Predstavia sa takisto intermediálni  umelci a členovia združenia TRAKT (Lukáš Matejka, Štefan Oliš a Pavol Soukal). Podujatie prebieha na uliciach, námestiach, v parku a na iných verejných priestranstvách v meste Trebišov. Ďalším dôležitým miestom je galéria Koniareň /priestor pre súčasné umenie/, ktorá poskytuje výtvarníkom zázemnie a je tiež centrom sprievodných aktivít počas celého týždňa.

Mnoho sprievodných podujatí

Okrem samotných výtvarných intervencií do verejného priestoru sú pre záujemcov o kultúrne dianie v meste pripravené sprievodné podujatia, ktoré začínajú utorkovou (16.8.) inštaláciou sôch mladých slovenských sochárov pred galériou Koniareň. Večerný program bude pokračovať premietaním videí a filmov s výtvarnou tématikou v priestore galérie. V stredu (17.8.) prebehne v bare Spektro moderovaná diskusia určená pre širokú verejnosť.

Na diskusii predstavia svoje názory na výtvarné umenie a jeho úlohu vo vrejnom priestore autori rôznych iniciatív, ktoré prispievajú k skultúrňovaniu verejného priestoru (Ján Gálik – KLUB, Nina Šošková – Outdoor gallery a Medzicentrum, Samo Čarnoky – Neona a Andrej Poliak z Periférnych centier). Týždeň plný výtvarných aktivít bude pokračovať workshopom grafickej tvorby a tradičných grafických techník určenom pre verejnosť. V piatok hneď po vernisáži výstavy Hany Hutníkovej v galérii Koniareň uzatvorí sprievodný program Intervenčná párty, na ktorej sa prdstaví interaktívny vizuálny projekt Svetelné grafity.

Podujatie Intervencie vyvrcholí v sobotu (20.8.) kolektívnymi prehliadkami na bicykloch naplánovanými na 15.00 a 17.00. Zraz je pri galérii Koniareň.

Podrobný program:

Pondelok 15.8. – otvorenie podujatia

Utorok 16.8.    – Inštalácia sôch na lúke pred galériou Koniareň

                                   – Večerné premietanie v galérii Koniareň o 19.00

Streda 17.8.     – Moderovaná diskusia na tému: Výtvarné umenie vo verejnom priestore (Bar Spektro)

Štvrtok 18.8.   – Workshop tradičných gafických techník v galérii Koniareň, začiatok o 10.00

                        – Gepark v rómskej osade 16.00

– Svetelné grafity na prekvapivom mieste v meste o 21.00

Piatok 19.8.     – Vernisáž výstavy Hana Hutníková – MONO -18.00
– Intervenčná párty – 18.00

– Svetelné grafity na budove novej Koniarne 21.00

Sobota 20.8.    – Spoločné komentované prehliadky 15.00 a 17.00, zraz pri galérii Koniareň

Kalendár_august_2016


Tlačová správa

Redakcia
Redakcia
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top