Ste tu
Home > Spravodajstvo > ČO SA UDIALO V TREBIŠOVE POČAS POSLEDNÝCH DNÍ?

ČO SA UDIALO V TREBIŠOVE POČAS POSLEDNÝCH DNÍ?

Rok sa už dávnejšie prehupol do jesene. Spolu s ním aj naše mesto. Poďme sa preto pozrieť, čo dôležité sa v posledných dňoch v Trebišove odohralo.


Oblastná výstava králikov, mláďat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva


Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Trebišov č. 5 a Mestské hospodárske stredisko v Trebišove usporiadali počas druhého októbrového víkendu 42. ročník Oblastnej výstavy králikov, mláďat králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva.  Kurátorom tejto výstavy bol Richard Baran.

Výstavnú prezentáciu celoročnej práce chovateľov z vranovského, košického, michalovského a trebišovského okresu si pozreli Trebišovčania, ale i hostia z okolia v priestoroch Mestského hospodárskeho strediska Trebišov (Mičurinka).

Heslom výstavy bolo “Chováme pre krásu, radosť a úžitok”. Tak ako iné, aj táto výstava bola chovateľským sviatkom, kde si mohli vystavovatelia porovnať svoje chovateľské a šľachtiteľské úspechy. Výstavný čas a priestor zároveň predstavuje miesto na odbornú a priateľskú diskusiu viacerých ľudí. Je vhodnou príležitosťou pre nových a mladých chovateľov na načerpanie poznatkov, skúseností a v neposlednom rade aj nákup kvalitných chovných zvierat pre ich ďalšiu chovateľskú činnosť.

Výstava ponúkla 137 ks králikov, 25 ks hydiny, 59 ks holubov – jednotlivcov a 19 voliér so 76 holubmi.

Odovzdanie pomoci od spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.

Obchodná prevádzka spoločnosti TESCO STORES SR a.s. v Trebišove prostredníctvom jej riaditeľa Michala Zvoláneka sa rozhodla darovať plyšové hračky deťom zo sociálne znevýhodnených rodín v meste Trebišov.

 Zástupcovia tejto spoločnosti odovzdali darovaný tovar vedeniu mesta, aby ho Mesto následne podľa účelu adresovalo určenej komunite ľudí.

Dary v podobe 300 ks hračiek z vernostného programu DC Super Heroes obchodnej spoločnosti potešili deti klientiek Špecializovaného zariadenia MAJÁK na území mesta Trebišov.

Týmto rozhodnutím a počinom zástupcov obchodného domu Tesco bola prejavená podpora ľuďom žijúcim v núdzi. Nezištnú pomoc TESCO STORES SR, a.s. prisľúbilo aj v nasledujúcom období.

Jesenné upratovanie  21. 10. – 30. 10. 2016

Mesto oznamuje a zároveň vyzýva občanov mesta, aby v rámci Jesenného upratovania vyhrabali a upratali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch a na sídliskách hromadnej bytovej výstavby.

Mesto žiada občanov, aby konáre, pne a železný šrot uložili ku veľkoplošným kontajnerom. Po 30.10.2016 bude odvoz a následne štiepkovanie konárov spoplatnené.

Elektronický šrot /práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď. / je potrebné uložiť k veľkoplošným kontajnerom sobotu 22.10.2016 v čase od 13.00 h do 15.00 h. Technické služby mesta Trebišov tento odpad odvezú na Zberný dvor bezplatne.

Stavebný odpad sa do kontajnerov neukladá! Ten môžu občania Trebišova odovzdať celoročne na Zberný dvor v Technických službách mesta Trebišov.

Umiestnenie veľkoplošných kontajnerov počas „Jesenného upratovania“:

MILHOSTOV – parkovisko/ cintorín
CUKROVARSKÁ
KPT. NÁLEPKU – sídlisko
KPT. NÁLEPKU – KORONČ
KOŠICKÁ – detské ihrisko
VARICHOVSKÁ – zimný štadión
PUŠKINOVA  – Bytový podnik
HURBANOVA – Pri kotolni PK SEVER
LOK. I. KRASKU
PARIČOV – most
17. NOVEMBRA – parčík
JESENSKÉHO – drevený obchod
ŠVERMOVA – reštaurácia Kotva
ŠKULTÉTYHO – Parkovisko AVŠ
IBV JUH – Gagarinova ulica (lúka)
DRUŽSTEVNÁ – parkovisko pri Tesle


Tlačová správa Mesta Trebišov


Top