Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Chystáte sa dať svoje dieťa do letného tábora? Rodičia aj organizátori majú svoje povinnosti

Chystáte sa dať svoje dieťa do letného tábora? Rodičia aj organizátori majú svoje povinnosti

Zdieľaj tento článok

18.6.2021 (Webnoviny.sk) – Pri nástupe do detských táborov musia všetci účastníci disponovať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Povinnosť predložiť negatívny výsledok testu neplatí pre deti do 10 rokov, zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19.


Konštatuje to nové usmernenie hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke takzvaných zotavovacích podujatí.


Tábory pokladajú za veľmi rizikové

Za zotavovacie podujatie sa považuje organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) Daša Račková.

„Testovanie detí pred účasťou na zotavovacom podujatí odporučilo konzílium odborníkov. Epidemiológovia považujú takéto aktivity za veľmi rizikové: stretávajú sa tam deti z rôznych rodín, čo pre prenos infekcie predstavuje vysokú pravdepodobnosť,“ uviedla hovorkyňa ÚVZ.

Testovanie pred vstupom na podujatie je tak z epidemiologického pohľadu dôležitým opatrením, aby sa znížilo riziko prenosu, ktorému deti počas pobytu s aktivitami čelia.

Pred nástupom na zotavovacie podujatie je potrebné predložiť dve potvrdenia. Prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prehlásenie o bezinfekčnosti dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí.

Odporúča sa súkromná doprava

U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca. Prehlásia v ňom, že osoba prítomná na akcii nejaví známky akútneho ochorenia, v priebehu 14 dní pred odchodom neprišli do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti rodičovi dieťaťa vydá pediater najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia.

„Organizáciu výletov a návštev verejne dostupných atrakcií je potrebné prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii v okrese a platným vyhláškam ÚVZ SR. Za účelom výletov sa odporúča využívať súkromnú hromadnú dopravu,“ konštatovala hovorkyňa.

Usmernenie podrobne opisuje potrebný postup organizátora v prípade podozrenia na COVID-19 i jeho výskytu. Organizátor musí mať zabezpečený priestor na izoláciu osôb s vyčleneným hygienickým zariadením, ktorý musí byť kedykoľvek pripravený na využitie.

Usmerňujú aj nakladanie s odpadom

„Izolácia a následne odvoz z akcie infekčne chorého alebo podozrivého z nákazy musia byť zabezpečené bezodkladne. O situácii musí byť okamžite informovaný príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ vysvetlila Račková s tým, že v prípade potvrdeného výskytu infekcie musí byť akcia ukončená.

Organizátori táborov majú povinnosť počas podujatia vykonávať zvýšený zdravotný dohľad počas trvania tábora, zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej i prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov podujatia a opakovane ich informovať o platných protiepidemických opatreniach.

Musí sa dbať na dôslednú sanitáciu priestorov a prostredia so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia. Usmernenie určuje aj požiadavky na prípravu stravy a stravovanie, spôsob zásobovania pitnou vodou či nakladanie s odpadom.

Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť bezodkladne hlásiť výskyt infekčného ochorenia u dieťaťa, ktoré vzniklo do 14 dní po návrate z podujatia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Viac k témam: detský tábor, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk – Chystáte sa dať svoje dieťa do letného tábora? Rodičia aj organizátori majú svoje povinnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdieľaj tento článok

Top