Ste tu
Home > Spravodajstvo > <i class="fa fa-play" aria-hidden="true"></i> BLIKA NAJPRV TVRDILA, ŽE NEODCHÁDZA, TERAZ DORUČILA MESTU VÝPOVEĎ

BLIKA NAJPRV TVRDILA, ŽE NEODCHÁDZA, TERAZ DORUČILA MESTU VÝPOVEĎ

V našom rozhovore z 23. februára 2015, konateľ dánskej spoločnosti Blika, Juraj Belej, tvrdil, že Blika z trebišovského priemyselného parku neodchádza a bude sa držať zmluvy, ktorú má uzatvorenú do roku 2020. Teraz je však všetko inak. Vedeniu mesta bola od spoločnosti Blika doručená výpoveď.


Prečítaj si: Odchádza Blika z Trebišova?

Vo februári 2015 Blika tvrdila, že neodchádza, no veci sa zmenili

Podľa rozhovoru s konateľom spoločnosti Jurajom Belejom, ktorý sme uverejnili 23. februára minulého roku to vyzeralo tak, že Blika majúca v tom čase 94 zamestancov riadne dodrží zmluvu s mestom do roku 2020 a v českej Kadani plánuje svoju výrobu len rozšíriť. Mestu však bola dňa 26. apríla doručená zo strany spoločnosti Blika výpoveď.


Belej na našu otázku, prečo sa rozšírenie výroby neudeje práve v Trebišove, odpovedal už vo februári minulého roku jasne. “Vzhľadom na súčasné nastavenie vzťahov v priemyselnom parku sú takéto investície do budúcnosti v našom prípade nemožné.” Náš vlastník v Dánsku sa kvôli stavu, aký tu panuje, rozhodol, že ďalšie investície týmto smerom nepôjdu.”

Prekliaty trojuholník

Narážal tak na mimoriadne zvláštne nastavenie vzťahov v trojuholníku vlastník priemyselného parku – mesto Trebišov a Blika ako investor. Ako dôvod výpovede označuje vedenie firmy dlhodobé neriešenie problémov práve vo vyššie spomínaných vzťahoch. Určitú úlohu v podaní výpovede však určite zohral aj fakt, že v súčasnosti je Blika účastníkom až v štyroch súdnych sporoch spojených s jej pôsobením v priemyselnom parku.

Mesto na svojej webovej stránke uvádza: “Súčasné vedenie mesta mrzí, že vzájomné vzťahy so spoločnosťou BLIKA sú výrazne ovplyvnené prebiehajúcimi súdnymi spormi, ktoré začali ešte v rokoch 2010 a 2014, ako aj postupným presunom jej výroby do českej Kadane. Ten, podľa jej predstaviteľov, začal po problémoch s dodávkou elektrickej energie už v roku 2014. Záujmom Mesta Trebišov je riešiť vzniknutú situáciu tak, aby nemala nepriaznivý dopad na mesto a jeho obyvateľov. Priemyselný park Trebišov (jeho neobsadené haly a prístrešky) je evidovaný v databáze agentúry SARIO ako priestor ponúkaný potenciálnym investorom, pričom s touto agentúrou bolo uskutočnených niekoľko rokovaní a stretnutí v snahe nájsť pre priemyselný park vhodného podnájomníka, resp. investora.”


Video: Internetová televízia Trebišov


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top