Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Ako voliť v prezidentských voľbách, aby bol váš hlas platný

Ako voliť v prezidentských voľbách, aby bol váš hlas platný

Právo vybrať na najbližších päť rokov budúcu hlavu štátu má približne 4 450 000 voličov. Z nich 280 tisíc môže prezidenta SR voliť po prvý raz v živote a úplne prvé voľby to budú pre približne 17 500 voličov, vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Každý volič, teda občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov, môže dať hlas svojmu favoritovi v sobotu 16. marca v jednom z 5 940 volebných okrskov. Voliči si musia dať pozor, aby správne vyznačili, za koho z kandidátov hlasujú. Inak sa môže stať, že ich hlas bude neplatný.

Na hlasovacom lístku 15 kandidátov

Ako agentúru SITA informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR, „platný hlas znamená, že hlasovací lístok je upravený tak, že je zakrúžkované jedno poradové číslo na hlasovacom lístku a to pred menom vybraného kandidáta“.

Ak sa volič náhodou pomýli, nemal by nič škrtať, ale vypýtať si nový hlasovací lístok. Netreba tiež krúžkovať celé meno s adresou a podobne. Zákon totiž „ustanovuje, že sa zakrúžkuje poradové číslo pred menom kandidáta“, pripomína MV SR.

Voliči si musia dať pozor aj na to, že na hlasovacích lístkoch budú uvedené aj mená kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry. Ako pre SITA uviedli z ministerstva vnútra, „na hlasovacom lístku bude uvedených všetkých 15 kandidátov“, ktorí boli zaregistrovaní.

Voliči však o tom získajú pred hlasovaním informácie. „V každej volebnej miestnosti bude oznámenie o tom, ktorí z kandidátov sa vzdali. Oznámenie by malo byť umiestnené aj za každou zástenou, aby volič vedel, komu nemá dať svoj hlas,“ objasnilo ministerstvo vnútra. Hlas pre kandidáta, ktorý sa vzdal, bude totiž neplatný.

Hlasovací preukaz

Každý volič, teda občan SR, ktorý dosiahol vek aspoň 18 rokov, musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii. Pri občanoch s trvalým pobytom v SR na to slúži občiansky preukaz. Ak volič hlasuje mimo miesta svojho trvalého pobytu, predloží spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia zoberie.

Hlasovací preukaz sa dá vybaviť v úradných hodinách obce, kde má volič trvalý pobyt, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb. Písomne a elektronicky sa pre 1. kolo volieb dal vybaviť najneskôr 25. februára a pre 2. kolo volieb tak treba spraviť najneskôr v pondelok 11. marca. Po identifikácii voliča okrsková volebná komisia zakrúžkuje jeho poradové číslo v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenska, preukáže svoju totožnosť slovenským pasom a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Toto vyhlásenie nemusí byť úradne overené a jeho vzor možno nájsť na webstránke ministerstva vnútra.

Pokuta 33 eur

Okrsková volebná komisia voliča s pasom dopíše do zoznamu voličov, zaznamená to aj v jeho pase a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov.

Hlasuje sa tajne, za tzv. plentou či volebnou zástenou. Na hlasovacom lístku volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Hlasovací lístok dá do obálky a vhodí do volebnej schránky.

Ak sa volič pomýli, môže volebnú komisiu požiadať o nový hlasovací lístok. Nesprávne označený hlasovací lístok však musí dať do špeciálnej zapečatenej schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Ak tak nespraví, dopustí sa priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur.

Prenosná volebná schránka

Voliť môže aj každý volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať. Treba to oznámiť pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii.

Takýto volič má právo vziať so sebou za tzv. volebnú zástenu inú osobu, ktorá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. Obe osoby pred vstupom za volebnú zástenu člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe a pravidlách hlasovania.

Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby to v jeho prítomnosti urobila iná osoba. Nemôže ňou však byť člen okrskovej volebnej komisie.

Hlasovať môžu aj voliči, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu prísť do volebnej miestnosti. Môžu požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, pod ktorú patria, o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. Musia však byť vo svojom volebnom okrsku.

Nie je možné voliť poštou

Vo voľbách prezidenta nie je možné voliť poštou. Voľba poštou je možná vo voľbách do Národnej rady SR a pri referende. Podľa zákona prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Po odstúpení kandidáta Strany maďarskej komunity (SMK) Józsefa Menyhárta a vedca Róberta Mistríka sa o hlasy voličov aktuálne uchádza 13 kandidátov na prezidenta SR. Podľa Ústavy SR je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, uskutoční sa o 14 dní v sobotu 30. marca druhé kolo volieb.

Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V 2. kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.

Viac o téme: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku

Viac k témam: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku
Zdroj: Webnoviny.sk – Ako voliť v prezidentských voľbách, aby bol váš hlas platný © SITA Všetky práva vyhradené.

Top