Ste tu
Home > Médiá > Internetová televízia TV > PREDSEDA KSK NA NÁVŠTEVE V TREBIŠOVE

PREDSEDA KSK NA NÁVŠTEVE V TREBIŠOVE

Utorok 5. júna 2018 navštívil mesto Trebišov predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Na mestskom úrade ho prijal primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu so svojou zástupkyňou Mgr. Vierou Mokáňovou a prednostom MsÚ Mgr. Petrom Sovákom. Následne sa uskutočnilo pracovné stretnutie aj s poslancami mestského zastupiteľstva.


Program pokračoval v priestoroch trebišovského múzea, kde bola slávnostne otvorená výstava o šľachtických rodoch, ktoré sú výrazne späté s dejinami trebišovského kaštieľa.


zdroj: itvtv.sk

Novozriadená výstava je inštalovaná v troch miestnostiach, na poschodí severného krídla historického objektu, pričom každá prezentuje jeden z rodov. Miestnosti sú návštevníkom sprístupnené chronologicky. Prvá výstavná miestnosť je venovaná Csákyovcom, staviteľom trebišovského kaštieľa, druhá rodu Szapáryovcov a tretia posledným vlastníkom kaštieľa – Andrássyovcom.

Do stálej výstavy zapožičali vzácne portréty, obrazy a iné artefakty či solitéry viacero múzeí, Východoslovenská galéria Košice a ochotní súkromní vlastníci – zberatelia.

Zdroj: Mesto Trebišov


Top